Volitelné předměty

Volitelné předměty

V tomto školním roce 2016/2017 předpokládáme výuku následujících volitelných předmětů (pro žáky 8. – 9. tříd):

  • seminář z matematiky – Jan Hovorka
  • seminář a praktika z přírodopisu – Mgr. Jitka Priknerová
  • seminář z českého jazyka – Mgr. Hana Beránková

Jednotlivé předměty se otvírají dle zájmu žáků a personálních možností školy. Jsou určeny pro žáky II.stupně a to od 8.ročníku.