Školská rada

Nové funkční období Školské rady

Vážení rodiče,
aktuálně probíhají volby do Školské rady, kde je povinnost jejího zřízení dána zákonem 561/2004 Sb - školský zákon. V uplynulých obdobích se v jejím čele v různé délce vystřídali RNDr. Tomáš Jirsák CSc., PhDr. Dagmar Jílková, Ing. Hana Jaklová, Bc. Milan Nedvědil.
Ve Školské radě jsou vždy 1/3 zastoupeni zřizovatel, pedagogové a rodiče(zakonní zástupci). Počet členů stanovuje zřizovatel (nejméně 3, nejvíce 15) a v Dolních Počernicích je členů Školské rady 6.
Vzhledem ke skutečnosti, že naší školu navštěvují též děti ze zámečku (DD) býval členem z řad rodičů vždy též jejich zástupce.

Na třídních schůzkách 16.1.2019 jste obdrželi lísteček s návrhem zástupců rodičů, kteří jsou ochotni Vás ve Školské radě zastupovat (paní Hana Jedelská - zástupce ředitele DD Dolní Počernice a paní Lenka Vycpálková - maminka žáka naší 7.třídy), popřípadě abyste navrhli další zástupce.
Rádi bychom poděkovali za Vaše názory a návrhy dalších kandidátů.

Současně bychom Vás rádi požádali o účast v následném kroku, kde obdržíte domů lístek s dalšími kandidáty a označení dvou zástupců z řad rodičů. Tento pošlete do školy do 30.1.2019.

Informace ke Školské radě - výňatek ze Školského zákona §167 a §168: skolska_rada.pdf