Školská rada

Nové funkční období Školské rady

Vážení rodiče,
na základě rozhodnití RMČ proběhnou volby do ŠR dle níže uvedeného volebního řádu.

volebni_rad_do_sr_schvaleny_rmc_12_ze_dne_26._2._2019.pdf

Rádi bychom Vás touto cestou požádali o účast v nových volbách do Školské rady.

Za tímto účelem byl ustaven přípravný výbor ve složení Mgr.Jiří Schwarz, Štěpánka Kratochvílová a Jana Novotná.

Od pondělí 18.3.2019 do ne 31.3.2019 bude probíhat 14ti denní lhůta pro podání návrhů zástupců z řad rodičů.

Po jejím skončení obdrží zákonní zástupci hlasovací lístek se seznamem kandidátů a ten do 5 dnů odevzdají podepsaný ve škole se dvěma označenými zástupci, kde dle seznamu bude jejich účast ve volbách ověřena. Do Školské rady může být navržen vždy pouze 1 kandidát z každé třídy.

Do 5 dnů zveřejní ředitel školy výsledky voleb ověřené přípravným výborem.

Více informací viz. Volební řád.

Informace ke Školské radě - výňatek ze Školského zákona §167 a §168: skolska_rada.pdf