Informace

Podrobnější informace o družině KLIKNĚTE ZDE

Pravidelný provoz školní družiny bude zahájen dne 5. 9. 2017 a bude probíhat denně od pondělí do pátku, vždy po ukončení vyučování do 17.00 hodin. Žáci budou odcházet ze školní družiny dle žádostí rodičů po obědě nebo v čase uvedeném na zadní straně Zápisního lístku tak, aby nebyly narušovány zájmové činnosti školní družiny. 

 

Dítě je při odchodu předáno pouze osobám uvedeným v zápisním lístku nebo na základě jiného písemného vyrozumění rodičů. Dítě nesmí být vydáno jiným osobám. Pokud dojde k případnému nevyzvednutí dítěte do ukončení provozní doby ŠD, povinností vychovatelky je zajistit jeho bezpečné předání jí dostupným způsobem. Opakované nevyzvednutí lze posuzovat jako důvod k vyloučení dítěte ze ŠD o němž rozhoduje ředitel školy.Vychovatelka přebírá za dítě odpovědnost až po jeho návratu z kroužku. Po náhlém odpadnutí kroužku nebo různých nejasnostech se děti mají možnost vrátit zpět do školní družiny. Je třeba toto dětem od samého začátku docházky do ŠD vštěpovat, aby se uměly v tíživé situaci správně zachovat.

  • dítě odchází z družiny samo pouze tehdy, pokud je to uvedeno na zápisním lístku
  • při mimořádných odchodech odchází dítě z družiny pouze na písemné vyzvání rodičů, které odevzdá přímo VYCHOVATELCE, děti nebudou lístečky posílat po spolužácích ani odevzdávat třídní učitelce
  • pokud budete potřebovat nechat dítě v družině déle, než je uvedeno na zápisním lístku, musí se tato informace oznámit také písemně, nejpozději v daný den
  • dítě nelze uvolnit po telefonu ani zasláním emailu
  • pokud si budete chtít vyzvednou své dítě hned po obědě, bude čekat do Vašeho příchodu vždy V DRUŽINĚ, nikoliv dole v přízemí u dveří, v šatně ani před budovou!!!

Prosíme Vás, abyste k tomu vedli i své děti. Tato nařízení vyplynula z provozu naší družiny a opravdu se nejedná o neochotu či nevstřícnost z naší strany. Snažíme se tímto zajistit bezpečnost Vašich dětí. 

Žák přinese do školní družiny šťávu, na pobyt venku doporučujeme náhradní oblečení – podepsané a v igelitové tašce. Do fondu školní družiny rodiče zaplatí 100 Kč na školní rok (na úhradu např. drobných odměn za soutěže, divadelních vystoupení)

Po ukončení vyučování přicházejí žáci do třídy školní družiny a společně odchází na oběd do jídelny. Odpoledne se věnují odpočinkové, zájmové a rekreační činnost (popř. kroužkům).

Zájmová činnost bude především zaměřena na činnosti výtvarné, sportovní, hudební, recitační a dramatické. Budou zařazovány tělovýchovné chvilky, sportovní hry na hřišti, zimní sporty a turistika. Ve chvílích odpočinkových činností jsou pro děti připraveny hry, stavebnice, knihy, časopisy, DVD, videofilmy, interaktivní tabule apod. Žáci se mohou účastnit veřejných vystoupení, bude připravena vánoční besídka, drakiáda, závody šneků, maškarní ples a návštěvy kulturních akcí.

tel. školní družiny: 251 628 740